Ewidencja VAT z oznaczeniem MPP

Ewidencja VAT z oznaczeniem metody podzielonej płatności MPP - split payment

Oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” na fakturach VAT niezbędne jest w przypadku transakcji, które bezwzględnie muszą zostać opłacone metodą split payment. Mechanizm podzielonej płatności dotyczy przede wszystkim tych faktur, których wartość przekracza 15  000 zł za usługi, bądź towary objęte ustawą. W związku z tym od 1 października 2020 roku oznaczenie MPP będzie musiało pojawić się w ewidencji VAT u sprzedawcy oraz u nabywcy.

Kod MPP wpisany do ewidencji VAT będzie obowiązywał wyłącznie tych transakcji, w których zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności, czyli split payment będzie obowiązkiem. Jeżeli jednak podatnik dobrowolnie opłaca faktury mechanizmem podzielonej płatności, nawet przy transakcjach, które tego nie wymagają bezwzględnie, oznaczenie MPP nie będzie pojawiać się na fakturach.

Zmiana dotycząca wpisywania kodu MPP także przez nabywcę wynika z potrzeby uporządkowania systemu na rzecz obowiązku poprawnego prowadzenia ewidencji VAT. Od października przedsiębiorcy będą musieli upewniać się, czy w danej transakcji będzie trzeba zastosować obowiązkowy split payment, czy też nie i tym samym stosować oznaczenie MPP na fakturach po stronie sprzedawcy oraz po stronie nabywcy.

Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym Poltax Toruń zyskasz kompleksowe wsparcie w prowadzeniu działalności. Sprawdź nasze usługi rachunkowe!