Ewidencja przychodów na ryczałcie

Ewidencja przychodów na ryczałcie - Biuro rachunkowe Poltax

Wśród przedsiębiorców prowadzących działalność ryczałt jest często wybierany ze względu na różne korzyści płynące z tej formy rozliczeń. W ryczałcie istotna jest ewidencja przychodów, ze względu na to, że to na jej podstawie wyliczane są np. składki zdrowotne. Ewidencję przychodów na ryczałcie prowadzą osoby, które we wniosku do CEIDG (podczas zakładania firmy lub przy wyborze ryczałtu) zadeklarowali chęć zastosowania opodatkowania na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dodatkowo zwykle taką ewidencję prowadzą również osoby prywatne, które wybrały opodatkowanie najemu prywatnego właśnie poprzez ryczałt.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą wybrać ryczałt ze względu na ustawy, określające wybraną grupę podatników, która nie może wybrać ryczałtu na podstawie charakteru prowadzonej działalności. W pozostałych przypadkach, jeżeli przychody nie przekraczają 2 mln euro w złotówkach w poprzedzającym roku podatkowym, ryczałt jest dostępną formą rozliczeń. Sama ewidencja przychodów na ryczałcie musi być prowadzona w sposób niewadliwy, czyli zgodny z panującymi przepisami związanymi z ryczałtem oraz rzetelnie, czyli zgodnie ze stanem rzeczywistym. Zapisy powinny być zawsze chronologiczne i tworzone do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jeżeli ewidencja będzie prowadzona przez biuro rachunkowe, należy zgłosić to do urzędu w ciągu 7 dni od momentu nawiązania współpracy. Co ważne ewidencja może być prowadzona elektroniczne na przykład poprzez specjalne programy księgowości, tak jak w naszym biurze rachunkowym korzystamy z programu enova365, zapewniając naszym klientom wygodną formę usług.