Dodatkowy zasiłek dla pracowników i przedsiębiorców

dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS - biuro rachunkowe Poltax Toruń

W związku z działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19) zarówno pracownicy jak i przedsiębiorcy mogą starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, czyli na okres, w którym zamknięte są placówki publiczne.

Dodatkowy zasiłek mogą pobrać rodzice i opiekunowie prawni sprawujący opiekę nad dziećmi poniżej 8 roku życia, ale muszą być objęci ubezpieczeniem chorobowym – czyli są pracownikami, zleceniobiorcami lub np. osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność. Wysokość dodatkowego zasiłku dla pracowników i pracodawców na czas zagrożenia koronawirusem wynosi 80% podstawowego wymiaru zasiłku.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek, należy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy), natomiast przedsiębiorcy składają takie oświadczenie bezpośrednio do ZUS. To ważne, ponieważ bez oświadczenia, zasiłek nie zostanie wypłacony. 14-dniowego dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie odejmuje się od ogólnego 60-dniowego limitu przysługującego na opiekę nad dzieckiem, jednak z 14 dni przysługującej opieki rodzice nie mogą korzystać jednocześnie.