Co to jest PPK?

ppk czyli pracownicze plany kapitałowe to nowość w księgowości

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy system oszczędnościowy, którego rolą jest zasilenie polskich emerytur. System ma za zadanie poprawić jakość życia emerytów przez systematyczne odprowadzanie składek. Z biegiem lat suma ma dotrzeć bezpośrednio do użytkowników programu. PPK zobowiązuje zarówno pracodawców, pracowników jak i państwo do cyklicznych wpłat. Każda firma ma obowiązek wdrożenia PPK w konkretnym terminie, ale pracownicy nie mają przymusu korzystania z programu. Każdy może zrezygnować z udziału w PPK, dostarczając pisemną deklarację do pracodawcy.

Składki wpłacane przez pracodawców będą miały wartość 1,5% od płacy, ale mogą również być powiększone do 2,5%. Z kolei dla pracownika składka podstawowa ma równać się 2% i może być podwyższona o następne 2%. Wkład w program z budżetu państwa wynosi 240 zł każdego roku, a na początek planowana jest „opłata powitalna” o wartości 250 zł. Po ukończeniu 60 lat możliwy jest odbiór środków. 25% pełnej kwoty może zostać wypłacona od razu, a pozostałe 75% pieniędzy będzie wydawane w comiesięcznych ratach.

Na początek – od 1.07.2019 – PPK będzie dotyczyć firm zatrudniających ponad 250 pracowników, a od 2020 roku będzie dotyczyć tez firm z mniejszą ilością zatrudnionych osób. Do tego czasu należy wybrać instytucję finansową, z jaką chce się zawrzeć umowę o kierowanie PPK. Składki PPK obejmują pracowników, którzy są w firmie ponad 3 miesiące.