Co można wziąć w leasing dla firm?

co oprócz samochodu można wziąć w leasingu dla firm? - Poltax biuro rachunkowe Toruń

Wiele firm decyduje się na leasing, ze względu na to, że to dość korzystna forma uzyskania niezbędnego środka trwałego. Leasing polega na wykupieniu przez leasingodawcę wybranego przedmiotu leasingu, a następnie przekazaniu go leasingobiorcy, który na zasadzie podobnej do dzierżawy korzysta z przedmiotu leasingu, regularnie opłacając umowne raty.

Istnieją dwa rodzaje leasingu. W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu nie jest własnością leasingobiorcy dlatego nie można dokonać na niego odpisu amortyzującego, jednak większość opłat leasingowych można włączyć do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast przy leasingu finansowym, przedmiot leasingu należy do przedsiębiorcy, dlatego można dokonać odpisu amortyzującego. W związku z tym w koszty wchodzą jedynie odsetki rat spłaty leasingu, zamiast całych rat. To co ważne, w przypadku leasingu, po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu w niższej niż wartość rynkowa cenie.

W leasingu dla firm można wziąć służące zarobkowi rzeczy ruchome lub nieruchome. Dla przykładu będzie to samochód osobowy lub ciężarowy, lokal czy maszyny lub linie produkcyjne. Większość podmiotów finansujących przyznaje leasing firmom, które działają od pewnego czasu – np. przed pół roku lub rok. Minimalny czas prowadzenia działalności to przeważnie 3 miesiące, choć niekiedy zdarza się, że leasingodawca oferuje leasing dla firm już od 1 dnia działalności.