Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja środków trwałych - Biuro rachunkowe Toruń

Amortyzacja środków trwałych jest szczególnie przydatna ze względu na to, że pomaga w obniżeniu podatku. Z racji tego, że środki trwałe zalicza się w koszty uzyskania przychodu, odpisy amortyzacyjne znacząco wpływają na wysokość podatku opłacanego w danym roku. Środkami trwałymi nazwiemy te elementy majątku, które charakteryzują się długim okresem użytkowania. Zwykle zużywają się one stopniowo, a sam okres użytkowania przekracza co najmniej jeden rok. W związku z tym do środków trwałych zaliczają się np. budynki, lokale, samochody, urządzenia oraz maszyny. Sama amortyzacja środków trwałych polega na rozłożeniu wartości przedmiotu amortyzacji na określony okres amortyzacji. Przez ten czas na podstawie odpisów amortyzacyjnych dokumentowane jest stopniowe zużycie środka trwałego.

Amortyzacji można dokonać na kilka sposobów. Najczęściej stosowana metoda liniowa opiera się na tworzeniu odpisów amortyzacyjnych zgodnie ze stałymi, ustalonymi stawkami amortyzacyjnymi przez cały okres amortyzacji. Z kolei dzięki metodzie przyspieszonej przedsiębiorca ma możliwość ustalenia wysokości amortyzacji np. przez podwyższenie amortyzacji ale jednocześnie skrócenie jej okresu. Przedmiot amortyzacji musi jednak spełniać wymagane wytyczne. Trzeci sposób to metoda degresywna, według której odpisy amortyzacyjne są wysokie w pierwszych kilku latach, a następnie maleją przez zmniejszającą się użyteczność środka trwałego. Dodatkowym sposobem jest jednorazowa amortyzacja.