Prawidłowe ustalenie stawki PPK

wysokość składek do PPK - jak ustalić stawkę - BIURO RACHUNKOWE TORUŃ

wysokość składek do PPK - jak ustalić stawkę - BIURO RACHUNKOWE TORUŃ

Pracownicze Plany Kapitałowe mają na celu gromadzenie oszczędności. Wysokość comiesięcznych składek zależy jednak od ustalenia stawki naliczeń. Od czego one zależą? Każda osoba zgłoszona do PPK otrzymuje środki finansowe z własnego wynagrodzenia, od pracodawcy oraz z budżetu państwa.

Podstawą zagwarantowaną dla każdego pracownika są składki o ustalonej wartości procentowej. Podstawowe stawki naliczenia PPK z wynagrodzenia pracownika mają wysokość 2%. Podstawowa wpłata do PPK na rzecz pracownika została ustalona dla pracodawcy na 1,5% naliczanych na podstawie wysokości wynagrodzenia pracownika. Inaczej jest ze strony budżetu państwa.  Wysokość wpłat jest stała i niezależna od wynagrodzeń za pracę. Pierwsza wpłata z budżetu, tzw. wpłata powitalna wynosi 250 zł, natomiast kolejne wpłaty – dopłaty roczne wyniosą 240 zł w skali roku.

Ustalenie stawki PPK jest indywidualne, ponieważ zarówno uczestnik PPK, jak i jego pracodawca mogą ustalić też składkę dodatkową. Maksymalna wartość składki nie może przekraczać jednak 4% wynagrodzenia. To oznacza, że dzięki składkom dodatkowym pracownik może zbierać na konto PPK składki o wysokości 4% swojego wynagrodzenia plus otrzymywać składki od pracodawcy o wartości w przedziale od 1,5% do 4%. Często zadawanym pytaniem jest to, czy wysokość stawek można zmieniać. Zakładając, że wysokość składki pozostanie w wyznaczonym przedziale procentowym, możliwa jest zmiana wysokości stawek.