KADRY I PŁACE

Prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych może przysparzać pracodawcom wiele problemów jeśli zatrudniają w firmie wielu pracowników lub mają skomplikowany system wynagrodzeń. W ramach tej usługi oferujemy Państwu informacje z dziedziny prawa pracy i funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub też wyrażenia naszej opinii na inne tematy. W naszej ofercie znajduje się pełna obsługa pracowników, osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, jak i członków zarządów i rad nadzorczych.

Do zakresu naszych działań zalicza się sporządzanie kartotek pracowniczych, list ich płac uwzględniających nieobecności pracowników, a także naliczanie należnych podatków i świadczeń socjalnych. Jesteśmy w stanie pomóc w tworzeniu umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń i dokumentów kadrowych. Pomagamy także w rozliczaniu deklaracji i comiesięcznych zobowiązań wobec ZUS dla pracowników i właścicieli firmy, a także rejestracji w nim nowych osób.

Do podstawowych zalet zewnętrznej obsługi kadr i płac należą:

Zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa
pozwala także zdjąć wysoką odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie wykonywanie czynności takich jak naliczanie płac. Przejęcie tych obowiązków przez doświadczoną firmę doskonale zorientowaną w przepisach daje poczucie większego bezpieczeństwa właścicielowi firmy.
Skoncentrowanie się na prowadzeniu swojej działalności
Pracodawca może skoncentrować się prowadzonej działalności oraz może uwolnić kierowników od czasochłonnych czynności administracyjnych. Przede wszystkim eliminuje się zadania rutynowe i cykliczne.
Utrzymanie niższych kosztów i niższego poziomu zatrudnienia
Pracodawca utrzymuje niższy poziom zatrudnienia i zmniejsza koszty firmy związane ze szkoleniami kadry np. związanymi ze zmianami w przepisach itd.
Mniejsze nakłady utrzymania infrastruktury technicznej
Przedsiębiorstwo ponosi mniejsze nakłady na utrzymanie infrastruktury technicznej (stanowisko pracy, komputer, specjalistyczne oprogramowanie), a jednocześnie dostęp do specjalistycznego oprogramowania firmy outsourcingowej.
Stałe i aktywne doradztwo
Zewnętrzna obsługa kadrowo płacowa zapewnia stałe i aktywne doradztwo dla zarządu firmy w postaci porad kadrowo-płacowych, raportów i zestawień lub dostępu do elektronicznego portalu kadrowo płacowego dla przedsiębiorcy i pracowników.
Rabaty i ulgi
Przy długofalowej współpracy z biurem rachunkowym przedsiębiorca może liczyć na rabaty i na pozostałe usługi.

Wady prowadzenia kadr i płac poza własną firmą

Większość zagrożeń związanych z oddaniem obsługi kadrowej w ręce firmy zewnętrznej wynika z wyboru niewłaściwego biura kadrowo-płacowego. Warto dobrze przygotować się do rozmowy z przedstawicielem firmy świadczącej usługi kadrowo-płacowe i ustal listę spraw, na których najbardziej Ci zależy. Do największych wad i obaw właścicieli firm należą:
Utrata kontroli
Wrażenie utraty kontroli nad ważnym dla firmy obszarem, którym są kadry i płace, są one bowiem elementem newralgicznym w każdym przedsiębiorstwie.
Wypłynięcie poza firmę istotnych danych
Wypłynięcie poza firmę istotnych danych (wynagrodzenia, dane osobowe). Dlatego biuro rachunkowe zapewniające obsługę kadrowo-płacową powinno korzystać ze sprawdzonych i odpowiednio zabezpieczonych rozwiązań informatycznych by zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych.
Nierzetelna obsługa kadrowo-płacowa
Problemy prawne w razie nienależytego wywiązywania się z zadań przez nierzetelną firmę zewnętrzną, która przejęła obsługę kadrowo-płacową. Gdy dojdzie do uchybień spowodowanych przez firmę zewnętrzną to pracodawca ponosi odpowiedzialność (np. wypłaca pracownikowi odszkodowanie, płaci mandat PIP), a od firmy zewnętrznej może później dochodzić odszkodowania w drodze powództwa cywilnego.
Brak personelu kadrowo-płacowego
Utrata własnego personelu kadrowo-płacowego