KADRY I PŁACE

  Kadry i płaceProwadzenie rozliczeń kadrowo płacowych może przysparzać pracodawcom wiele problemów jeśli zatrudniają w firmie wielu pracowników lub mają skomplikowany system wynagrodzeń.  W ramach tej usługi oferujemy Państwu informacje z dziedziny prawa pracy i funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub też wyrażenia naszej opinii na inne tematy. W naszej ofercie znajduje się pełna obsługa pracowników, osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne, jak i członków zarządów i rad nadzorczych.

            Do zakresu naszych działań zalicza się sporządzanie kartotek pracowniczych, list ich płac uwzględniających nieobecności pracowników, a także naliczanie należnych podatków i świadczeń socjalnych. Jesteśmy w stanie pomóc w tworzeniu umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń i dokumentów kadrowych. Pomagamy także w rozliczaniu deklaracji i comiesięcznych zobowiązań wobec ZUS dla pracowników i właścicieli firmy, a także rejestracji w nim nowych osób.

Zalety i Wady zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej

 • Do podstawowych zalet zewnętrznej obsługi kadr i płac należą:
 • Zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa pozwala także zdjąć wysoką odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie wykonywanie czynności takich jak  naliczanie płac. Przejęcie tych obowiązków przez doświadczoną firmę doskonale zorientowaną w przepisach daje poczucie większego bezpieczeństwa właścicielowi firmy.
 • Pracodawca może skoncentrować się prowadzonej działalności oraz może uwolnić kierowników od czasochłonnych czynności administracyjnych. Przede wszystkim eliminuje się zadania rutynowe i cykliczne.
 • Pracodawca  utrzymuje niższy poziom zatrudnienia i zmniejsza koszty firmy związane ze szkoleniami kadry np związanymi ze zmianami w przepisach itd.
 • Przedsiębiorstwo ponosi mniejsze nakłady na utrzymanie infrastruktury technicznej (stanowisko pracy, komputer, specjalistyczne oprogramowanie), a jednocześnie dostęp do specjalistycznego oprogramowania firmy outsourcingowej.
 • Zewnętrzna obsługa kadrowo płacowa zapewnia stałe i aktywne doradztwo dla zarządu firmy w postaci  porad kadrowo-płacowych, raportów i zestawień lub dostępu do elektronicznego portalu kadrowo płacowego dla przedsiębiorcy i pracowników.
 • Przy długofalowej współpracy z biurem rachunkowym przedsiębiorca może liczyć na rabaty i  na pozostałe usługi.

Wady prowadzenia kadr i płac poza własną firmą

Większość zagrożeń związanych z oddaniem obsługi kadrowej w ręce firmy zewnętrznej wynika z wyboru niewłaściwego biura kadrowo-płacowego. Warto dobrze przygotować się do rozmowy z przedstawicielem firmy świadczącej usługi  kadrowo-płacowe i ustal listę spraw, na których najbardziej Ci zależy. Do największych wad i obaw właścicieli firm należą:

 • Wrażenie utraty kontroli nad ważnym dla firmy obszarem, którym są kadry i płace, są one bowiem elementem newralgicznym w każdym przedsiębiorstwie.
 • Wypłynięcie poza firmę istotnych danych (wynagrodzenia, dane osobowe). Dlatego biuro rachunkowe zapewniające obsługę kadrowo-płacową powinno korzystać ze sprawdzonych i odpowiednio zabezpieczonych rozwiązań informatycznych by zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych.
 • Problemy prawne w razie nienależytego wywiązywania się z zadań przez nierzetelną firmę zewnętrzną, która przejęła obsługę kadrowo-płacową. Gdy dojdzie do uchybień spowodowanych przez firmę zewnętrzną to pracodawca ponosi odpowiedzialność (np. wypłaca pracownikowi odszkodowanie, płaci mandat PIP), a od firmy zewnętrznej może później dochodzić odszkodowania w drodze powództwa cywilnego.
 • Utrata własnego personelu kadrowo-płacowego

 

Komentowanie jest wyłączone