Jak zmiany Polskiego Ładu wpłyną na gospodarkę?

Nowy Polski Ład - projekty zmian negatywne dla przedsiębiorców

Omawiane w ostatnim czasie projekty Polskiego Ładu w coraz większym stopniu budzą wątpliwości przedsiębiorców. Zdaniem wielu specjalistów projektowane przepisy zaburzają stabilność stosowanych przez lata rozwiązań podatkowych i gospodarczych. Planowane zmiany poskutkują wzrostem podatków dla wielu przedsiębiorców. Jedną z bardziej istotnych zmian w Polskim Ładzie jest projekt likwidacji karty podatkowej.

Dotąd karta podatkowa była formą rozliczeń, według której przedsiębiorcy płacili stałą – i często stosunkowo niską – kwotę podatku. Wysokość stawki zależy w tym przypadku od rodzaju działalności gospodarczej, liczby mieszkańców gminy na terenie gdzie przedsiębiorca prowadzi działalność oraz liczby pracowników. Likwidacja karty podatkowej będzie zatem sporą zmianą dla przedsiębiorców, którzy dotąd z niej korzystali lub planowali wybrać tę formę opodatkowania, ponieważ będą musieli przejść na inną.

Polski Ład zakłada również duże zmiany w odliczeniach składki zdrowotnej. Według projektu w wielu przypadkach niemożliwe będzie odliczenie składki zdrowotnej, co dla wielu firm stanie się sporym obciążeniem. Prowadzenie działalności obarczone jest opłacaniem odpowiednich składek, a niemożliwość odprowadzenia przynajmniej części kosztów znacznie podniesie wydatki i tym samym wpłynie na opłacalność prowadzenia działalności. Nowe zmiany w przedstawianych formach wskazują na drastyczny wzrost podatków. I choć zakładanym celem Polskiego Ładu ma być poprawa po kryzysie wywołanym pandemią, obecnie wywołują wiele wątpliwości wśród przedsiębiorców.

Jako biuro rachunkowe z siedzibą w Toruniu, stale śledzimy nowości w zakresie księgowości i zmian w przepisach.