Zmiany podatkowe na rok 2021

Zmiany podatkowe w 2021 - Biuro rachunkowe Toruń

Wraz z nowym rokiem 2021 wprowadzane są różne zmiany podatkowe. Najważniejsze z nich dotyczą m.in. ryczałtu, podatku VAT oraz kas fiskalnych.

 Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym dotyczą przede wszystkim nowego limitu przychodów, jaki można osiągnąć, aby móc rozliczać się poprzez ryczałt. Nowa kwota wynosi obecnie 2 000 000 euro. Oprócz tego zwiększa się grupa osób uprawnionych do ryczałtu w zakresie działalności wykonywanej osobiście w formie wolnego zawodu. Ostatnią zmianą w ryczałcie ewidencjonowanym jest obniżenie stawki opodatkowania przychodów podatnika wykonującego wolny zawód oraz stawki dotyczącej świadczenia usług takich jak usługi biur rachunkowych, reklamowych czy np. fotograficznych.

Z kolei zmiany dotyczące opodatkowania VAT to między innymi: wydłużenie terminu odliczenia podatku VAT do dwóch kolejnych okresów rozliczenia. Ponadto zmiany dotyczą również faktur korygujących. Dotąd do ujęcia korekty w rozliczeniu niezbędne było potwierdzenie nabywcy o otrzymaniu faktury korygującej. Od tej pory rolę tę spełnią udokumentowane ustalenia sprzedawcy z nabywcą.

Zmiany dotyczą również kas fiskalnych online. Obowiązek stosowania kas fiskalnych online od stycznia obejmie podatników, którzy sprzedają materiały opałowe takie jak węgiel, brykiet czy opałowych paliw stałych, a także przedsiębiorców świadczących usługi stałe i sezonowe w zakresie wyżywienia i noclegu. Natomiast od lipca obowiązek posiadania kasy fiskalnej online obejmie m.in. usługi budowlane, kosmetyczne czy fryzjerskie.