Zgłaszanie umów o dzieło od nowego roku

zawarcie umowy o dzieło w 2021 roku - zgłaszanie do ZUS

Zgodnie z nowym rozporządzeniem od 1 stycznia 2021 roku będzie obowiązywało zgłaszanie zawartych umów o dzieło do ZUS. Dotychczas nie było takiej konieczności ze względu na to, że osoby zatrudnione poprzez umowę o dzieło nie podlegają pod ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Na rok 2021 przewidziano jednak zmianę, ponieważ w projekcie rozporządzenia dotyczącego ubezpieczeń i zgłoszeń do ubezpieczenia uwzględniono nowy formularz z symbolem RUD.

Według zapisów rozporządzenia celem wprowadzanej regulacji ma być przede wszystkim pomoc osobom nieuwzględnionym przez system ubezpieczeń. Oprócz tego, taka zmiana da ZUS-owi możliwość sprawdzania, czy dana osoba wykonująca umowę o dzieło powinna zostać objęta ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Zgodnie z rozporządzeniem od stycznia 2021 roku   płatnik składek lub osoba fizyczna, która zawiera umowę o dzieło ma obowiązek zgłoszenia tego do ZUS-u w ciągu 7 dniu od momentu zawarcia umowy.

Zgłoszenia należy dokonać, w sytuacji gdy osoba nie jest ze zleceniodawcą w stosunku pracy lub w ramach umowy o dzieło nie dokonuje pracy na rzecz pracodawcy. Obowiązek zgłoszenia do ZUS-u nie obowiązuje w momencie, kiedy wykonawca umowy o dzieło nie będzie wykonywał pracy na rzecz pracodawcy lub będzie zatrudniony u zamawiającego.

Nowy formularz będzie dostępny od stycznia, a jego zasada wypełniania będzie podobna do tego typu formularzy.