Przejście z ZUS-u preferencyjnego na mały lub duży ZUS

Przejście z ZUS-u preferencyjnego na mały lub duży ZUS - księgowość Toruń

Każdy przedsiębiorca prowadzący firmę zobowiązany jest do opłacania składek ZUS. Właściciele firm mają w tym zakresie kilka możliwości opłacania składek, jednak każda z nich rządzi się swoimi prawami  i należy sprawdzić, czy firma spełnia niezbędne wymogi.

Preferencyjny ZUS dotyczy osób, które spełnią jednocześnie dwa główne warunki. Pierwszym z nich jest przepis, że osoba chcąca skorzystać z preferencyjnego ZUS-u nie prowadziła w przeciągu ostatnich 60 miesięcy pozarolniczej działalności gospodarczej. Według drugiego warunku przedsiębiorca nie może wykonywać żadnych czynności dla byłego pracodawcy, który zatrudniał go w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym w oparciu o umowę o pracę. Wymóg ten obowiązuje przez cały czas trwania preferencyjnego ZUS-u, czyli przez 24 miesiące.

W momencie upłynięcia 24 miesięcy preferencyjnego ZUS-u osoby, które spełniają warunki uprawniające do zgłoszenia do Małego ZUS-u, mają możliwość wyboru, czy skorzystają z Małego ZUS-u, czy przejdą na duży ZUS. Aby skorzystać z Małego ZUS-u dwoma głównymi warunkami są nieprzekroczenie limitu przychodów w kwocie 120 000 zł w poprzednim roku podatkowym oraz to, że działalność musi być prowadzona ciągle przez 60 dni kalendarzowych. Jeżeli Mały ZUS przysługuje przedsiębiorcy można z niego korzystać przez okres 36 miesięcy.

Jeżeli jednak warunki uzyskania Małego ZUS-u nie zostaną spełnione, po upływie preferencyjnego ZUS-u przedsiębiorca musi zarejestrować się do Dużego ZUS-u. Wówczas podstawa składki wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i jest to najwyższa składka wśród dostępnych możliwości.