Najważniejsze zmiany Polskiego Ładu od lipca 2022

Najważniejsze zmiany Polskiego Ładu 2022 - księgowość Toruń

Nowy Ład po raz kolejny wszedł w życie z nowymi ustawami, przez które przedsiębiorcy po raz kolejny muszą dostosować swoje firmy. Od 1 lipca 2022 obowiązują cztery ważne zmiany, które znacząco mogą wpłynąć na działalność gospodarczą wielu przedsiębiorców.

Zmiana stawki skali podatkowej z 17% na 12%

Przy dochodzie w wysokości do 120.000 zł stawka podatku zmniejsza się z 17% na 12%. Państwo wprowadzając tak dużą zmianę w ciągu roku podatkowego, dało podatnikom możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku, co tradycyjnie odbywa się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia przychodu w nowym roku podatkowym.

Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku

Ustawodawca wprowadza możliwość przejścia z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę podatkową. Chcąc dokonać takiej zmiany ryczałtowiec ma dwie możliwości: złożyć odpowiednie oświadczenie do 22 sierpnia, czego wynikiem będzie opodatkowanie na zasadach ogólnych od II połowy roku (wiąże się to ze złożeniem dwóch deklaracji PIT-28 i PIT-36) lub złożyć na koniec roku deklarację PIT-36, czym poinformuje on Urząd Skarbowy o chęci zmiany formy. Dla podatników podatku liniowego jedynym sposobem przejścia na skalę jest złożenie na koniec roku deklaracji PIT-36 zamiast PIT-36L. O tym, czy zmiana się opłaca, decydują w większości przypadków indywidualne warunki firmy

Koniec z ulgą dla klasy średniej

Dotąd z ulgi dla klasy średniej korzystać mogli podatnicy opodatkowani skalą podatkową, których miesięczne dochody oscylowały na poziomie między 5.701 zł a 11.141 zł. Ulga ta ostatecznie zostaje zniesiona. Jeśli jednak mimo obniżenia podatku z 17% na 12% podatnicy stracą na likwidacji tej ulgi, czyli wyliczony na koniec roku podatek będzie wyższy od hipotetycznego, wyliczonego na zasadach przed zmianami z 1 lipca 2022 roku, to właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwróci podatnikowi różnicę tej kwoty.

Możliwości odliczenia składki zdrowotnej w ciągu roku

Nowy Ład 2.0. ponownie przywraca możliwość odliczenia składki zdrowotnej od dochodu/przychodu. Podatnicy podatku liniowego mogą odliczyć składkę od przychodu, co pozwoli im zmniejszyć zobowiązanie podatkowe. Wyliczając zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec mogą oni odliczyć składki za okres styczeń-maj, ale tylko do limitu 8.700 zł. Inną możliwością jest uwzględnienie zapłaconych składek w kosztach. Pozwoli to, oprócz ostatecznego zmniejszenia zobowiązania podatkowego, zmniejszyć też wysokość przyszłej składki, która równa jest 4,9% dochodu podatnika. Podatnicy uiszczający zaliczki uproszczone mogą pomniejszyć dochód o 19% wysokości składek (również do limitu 8.700 zł). Ryczałtowcy natomiast mogą odliczyć 50% składek, i tak jak w przypadku podatników podatku liniowego, zaliczki czerwcowe mogą pomniejszyć o zapłacone za okres styczeń-maj składki zdrowotne. Podatnicy karty podatkowej mogą odliczyć od podatku 19% opłaconej przez siebie składki zdrowotnej.