Różnice między kredytem a leasingiem

Formy finansowania w przedsiębiorstwie - kredyt a leasing

Finansowanie zewnętrzne może być dla firmy sporym wsparciem zarówno w celu rozwoju firmy, jak i poprawy lub utrzymania płynności finansowej. Do najbardziej znanych metod finansowania zewnętrznego w celu uzyskania konkretnego środka należą przede wszystkim kredyt oraz leasing. Każda z tych metod ma swoje zalety, jednak istnieją pomiędzy znaczące różnice.

Dla przykładu banki udzielające kredytów zwykle wymagają spełnienia kilku znaczących warunków. Głównym wyznacznikiem jest zawsze wykazanie zdolności finansowej, zapewniającej wiarygodność kredytową. Ponadto często do uzyskania kredytu konieczny jest kwota wkładu własnego. Oprócz tego zwykle kwota kredytu przeznaczana jest na konkretny cel. W jej spłatę wlicza się wskazane przez bank odsetki i prowizje. Zaletą jest dogodny czas oraz wysokość rat spłaty zwykle odpowiadający na potrzebę klienta.

Podobnie jak kredyt, leasing również można uzyskać na konkretny cel. Najczęściej są to pojazdy, sprzęt albo np. maszyny produkcyjne. Leasing polega na udostępnieniu koniecznego środka na podstawie ustalonych regularnych opłat. Należy jednak pamiętać, że w czasie trwania umowy leasingowej przedmiot leasingu wciąż należy do leasingodawcy. Zaletą leasingu jest jednak to, że umożliwia pozyskanie koniecznego środka po zakończeniu umowy leasingowej na własność, w znacznie obniżonej kwocie wartości. Co więcej uzyskanie leasingu często równa się z mniejszą ilością formalności. Nawet opłaty leasingowe mogą być wliczane w koszty uzyskania przychodu.