Rządowe dopłaty do oprocentowania kredytu

dofinansowanie oprocentowania kredytu - Biuro Rachunkowe Poltax

Wciąż trwająca pomoc w ramach ostatniej już Tarczy Antykryzysowej 4.0 nadal wspiera przedsiębiorców. Tym razem Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchamia Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Głównym celem tego wsparcia jest obniżanie kosztów kredytu, aby tylko część odsetek była obowiązkiem przedsiębiorcy, a część zostanie spłacona z budżetu państwowego. Taka pomoc będzie udzielana do końca 2020 roku i obejmie tylko kredyty obrotowe, wykorzystane do bieżąco prowadzonej działalności gospodarczej. Taką pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 mogą otrzymać zarówno małe, średnie, jak i duże firmy. Różnica polega na wysokości dopłat. Dwa punkty procentowe są zarezerwowane dla mniejszych i średnich przedsiębiorstw, natomiast jeden punkt procentowy przysługuje większym firmom.

Nie wszystkie banki będą jednak prowadziły taką pomoc. Przedsiębiorca, który chce uzyskać dofinansowanie musi złożyć odpowiedni wniosek w banku spółdzielczym lub komercyjnym, który podpisał stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ważnym elementem jest udowodnienie przed bankiem, że kryzys miał lub w najbliższej przyszłości będzie miał negatywne skutki wobec zdolności finansowych firmy. Z pomocy od BGK mogą skorzystać przedsiębiorcy lub podmioty w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych. Pomoc można uzyskać także przy spłacie już zaciągniętego kredytu, o ile został on pobrany przed kryzysem, jednak w obecnej sytuacji kondycja finansowa firmy uległa lub niedługo ulegnie znacznemu pogorszeniu. Należy udać się do banku, który uprzednio udzielił kredytu i sprawdzić, czy w tym przypadku istnieje możliwość uzyskania wsparcia. Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnia listę banków kredytujących na swojej stronie www.